Orthopedie

Lieve allemaal,

Allereerst gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017 gewenst, vanuit een warm en zonnig Benin.

Het is ondertussen zo’n 2 maanden geleden dat ik een update heb geplaatst. Het komt er ook bijna niet van. Er is altijd wel iets te doen en het valt niet mee om te bedenken wat ik zou moeten schrijven. De dingen die hier dagelijks gebeuren horen bij mijn leven hier en lijken

bijna gewoon. Daar zou ik thuis ook niet over schrijven. Dus ja, wat dan wel.

In een vorige update heb ik geschreven dat ik deze fieldservice ben begonnen als teamleider voor maxillo-faciale (maxfax) chirurgie (aangezichtschirurgie). Begin november is het orthopedieblok gestart en daarmee ben ik geswitcht van teamleider maxfax chirurgie naar teamleider orthopedie.

Na 2 maanden maxfax gedaan te hebben, is het best een omschakeling naar orthopedie.

Het orthopedie blok bestond uit 6 weken. Een week van screening en follow-up en 5 weken van opereren.

De screeningsweek bestond uit 2 dagen van patiënten terugzien die in 2009 op het schip waren geopereerd en 3 dagen van screenen van nieuwe patiënten.

Deze eerste 2 dagen heb ik gebruikt om de OK gereed te maken voor orthopedie.

Zorgen dat alle apparatuur (röntgenapparaat, bloedleegteapparaat, boren, zagen etc) werkt. Instrumentensets controleren en laten steriliseren. Materialen die veelvuldig gebruikt worden bestellen. Gipskar controleren en aanvullen.

Het screenen van nieuwe patiënten waren 3 intensieve dagen. De patiënten waren in het patiënt-selectie-centrum reeds geselecteerd op basis van een standaard overzicht welke aandoeningen we wel en niet kunnen behandelen aan boord.

Deze geselecteerde patiënten werden gezien in de screeningstent op het dock (kade). De patiënten wachten op het dock, onder een grote partytent. De kinderen kunnen er rondrennen en spelen. Bij deze screening zijn verschillende partijen betrokken. De screening wordt geleid door een van de screeningsverpleegkundigen. Zij zorgt er voor dat uiteindelijk alle wachtende patiënten gezien worden en alle aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er 2 anderen screeningsverpleegkundigen die de patiënten binnenroepen, zorgen dat de röntgenfoto’s op het scherm staan en dat de juiste papieren correct worden ingevuld. Verder natuurlijk de orthopedisch chirurg die de patiënten zal opereren. Hij moet uiteindelijk een diagnose stellen en een chirurgisch plan opstellen. Als OK-teamleider ben ik er bij betrokken om een goed overzicht te hebben van de patiënten die gepland moeten worden voor hun operatie, aangezien ik degene ben die uiteindelijk de OK-planning maak.

Dan nog de teamleider van de verpleegafdeling orthopedie, zodat zij een beeld heeft van de patiënten die gaan komen en kan inschatten wat wel en niet tegelijk aan patiënten in de afdeling past (er is plaats voor 20 patiënten die tegelijk op de afdeling, één grote zaal, kunnen liggen). Tot slot is ook één van de fysiotherapeuten aanwezig, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het grootste deel van het hele proces. De orthopeden vertrekken na de laatste operaties, terwijl de meeste patiënten nog in het gips zitten. De fysiotherapeuten dragen zorg voor het wisselen van het gips, eventuele verdere correctie gedurende deze periode en de vervolg therapie nadat het gips verwijderd is.

Iedere screeningsdag zijn er meer dan 30 patiënten die gezien worden. Mede door de goede voorselectie komen de meeste patiënten in aanmerking voor een operatie. Een enkele patiënt krijgt helaas te horen dat we niets kunnen doen, het is een te ingewikkelde aandoening waar we onvoldoende middelen en follow-up voor hebben. Enkele anderen krijgen te horen dat hun aandoening niet ernstig genoeg is en dat we daarom niet zullen opereren. Het is moeilijk om deze beslissingen te nemen, aangezien je het liefst iedereen op wat voor manier dan ook, zou willen helpen.

Aan het eind van iedere screeningsdag heb ik alle patiënten die we kunnen helpen gepland voor hun operatie. Nadat de patiënten door de orthopeed zijn gezien zitten ze weer onder de partytent op het dock. Pas na het plannen van alle patiënten krijgen ze te horen wanneer ze terug moeten komen om opgenomen te worden voor hun operatie

In deze 3 dagen hebben we zo’n 80 a 90 patiënten gezien het grootste deel voor de komende 3 weken hadden gepland.

De patiënten voor de laatste 2 weken van het orthopedieblok zijn op maandag 5 december gezien. Aangezien er 2 nieuwe orthopeden waren die ook hun eigen patiënten moesten selecteren. Met deze groep patiënten zijn de laatste 2 weken gevuld.

In deze 5 weken van opereren zijn er vele kinderen geholpen, waardoor ze kans hebben op een betere toekomst. Een toekomst waarin ze “normaal” kunnen lopen, kunnen rennen, naar school kunnen en kans hebben op een baan.

Hierbij moet je denken aan O- en X-benen waarvoor we correctie van boven- of onderbeen hebben uitgevoerd. Klompvoeten, doordat vele van deze kinderen al weken in het gips hebben gezeten is het probleem met een kleine ingreep te verhelpen. En tot slot contracturen van bovenbeenspieren (ten gevolge van Kinine-injecties die incorrect zijn gegeven) waardoor kinderen hun knieën niet meer kunnen buigen of zelfs zo overstrekt zijn dat het bovenbeen de verkeerde kant op groeit. Aandoeningen die we in Nederland niet zien, maar hier in Benin in zeer extreme vormen.

Het zijn drukke, zeer lange, intensieve weken geweest. Om 8uur ’s ochtends starten we met onze teambrief zodat iedereen weet wat er gedaan moet worden, hoe, wanneer en door wie.

Vervolgens starten we met ons OK-schema. Aan mij de taak om te zorgen dat iedereen doet wat hij/zij zou moeten doen. Patiënten halen. Afhankelijk van wie er in dezelfde operatiekamer werkt infusen prikken. Helpen met gipsen. Zorgen dat de volgende patiënt wordt voorbereid. Collega’s de mogelijkheid bieden om koffie te gaan drinken.

Indien mogelijk passen we een gezamenlijke lunchpauze in, zo niet dan eten we om beurten, of slaan lunch over. Rond een uur of 5, half 6 is het OK-schema meestal wel afgerond. Na het opruimen en schoonmaken moeten de benodigde spullen voor de volgende dag worden klaargezet. Een aanvraaglijst voor de logistieke afdeling gemaakt worden om te zorgen dat we onze voorraad op peil houden.

Met een beetje geluk heb ik dan nog tijd om te eten voor we visite moeten lopen op de afdeling. Helaas is het de helft van de tijd niet mogelijk en bewaar ik m’n eten voor later.

Tijdens het visite lopen worden de patiënten die zijn opgenomen voor hun operatie van de volgende dag gezien door de chirurgen. De röntgenfoto’s worden nogmaals bekeken en besproken, waarbij in een aantal gevallen de operatie nog weer wijzigt. De patiënten krijgen uitleg over hun operatie en het proces daarna. Er wordt een toestemmingsformulier ingevuld door de orthopeed, hierop wordt de uit te voeren operatie ingevuld en het formulier wordt ondertekend door de orthopeed, de verzorger van de patiënt (aangezien alle orthopedie patiënten kinderen zijn en dus jonger dan 18) en door mij als verpleegkundige. Op basis van dit formulier wordt de volgende dag de operatie uitgevoerd. Voor het invullen van dit formulier worden uiteraard alle patiëntgegevens gecontroleerd op juistheid.

Afgelopen week, de week na orthopedie, heb ik voornamelijk administratie gedaan. Een overzicht maken van alle gebruikte implantaten en een lijst van de overige voorraad. En op basis daarvan een bestelling voor volgend jaar. Naast implantaten ook een overzicht van het verbruikte gips, verbruikte steriele bloedleegtebanden, instrumentarium dat aan vervanging toe is. Tot slot het opruimen van de OK. Zorgen dat alle orthopedie materialen hun vaste opbergplek terugkrijgen en de operatiekamer weer bruikbaar is voor andere specialismen.

De overige dagen papierwerk om me alvast weer voor te bereiden op een nieuwe, intensieve periode van maxfax. Deze start in januari. Dus de komende week is het tijd om uit te rusten, op adem te komen en nieuwe energie op te doen. De OK is gesloten, maar aangezien er nog patiënten in het ziekenhuis verblijven, draaien we bereikbare diensten. Wat inhoudt dat we ons haventerrein niet af kunnen. En de groep operatie-assistenten die hier nog is, is klein. 3 personen die als eerst-verantwoordelijke dienst draaien. Dus 3 dagen op rij zit ik aan het schip gekluisterd.

Hier laat ik het eerst bij. Hoop dat jullie het met plezier lezen. Mochten er vragen zijn, laat het gerust weten. Tot volgend jaar!

© 2023 | Deddy in Afrika